• sauk’eteso upaso ap’lik’atsia berdznulis shesasts’avlad da sit’q’vebis sts’ori gamotkmis mosasmenad – ists’avlet da isaubret berdznulad sruliad upasod!
  • imogzauret 28 kveq’anashi uvizod sakartvelos p’asp’ort’it 2022 ts’listvis sheit’q’vet met’i
  • edzeb samushaos it’aliashi? sauk’eteso sait’i samushaos mosadzebnad it’aliashi
  • miighet upaso da saimedo WiFi+ sadats ar unda iq’ot da msoplios nebismier ts’ert’ilshi
  • sauk’eteso upaso ap’lik’atsia it’aliuris shesasts’avlad – ists’avlet it’aliuri lap’arak’i. absolut’urad upasoa!
  • upaso ap’lik’atsia, romelits dagekhmarebat samushaos dziebashi amerik’ashi